secundair onderwijs

 

Klik hier voor de introductiefilm

 

Moet ik mijn zoon/dochter aanmelden?

Als u uw zoon/dochter niet aanmeldt, kan u hem/haar pas vanaf 14 juni 2019 rechtstreeks inschrijven in secundaire school waar er nog vrije plaatsen zijn. De kans bestaat dat het aantal vrije plaatsen beperkt is.

Voor welk jaar moet ik mijn zoon/dochter aanmelden?

U meldt aan om een inschrijving te bekomen in 1A en/of 1B van het gewoon onderwijs voor het schooljaar 2019-2020.

Om in te schrijven in een ander leerjaar dan het eerste contacteert u rechtstreeks de school vanaf 23 april 2019.

Voor welke scholen kan ik mijn zoon/dochter aanmelden?

U kan aanmelden voor alle secundaire scholen van het gewoon onderwijs. U vindt een overzicht van alle scholen in de brochure en via deze website onder "Scholen".

Voor hoeveel scholen moet ik aanmelden?

U meldt uw zoon/dochter aan voor alle scholen die uw voorkeur hebben. Er is geen limiet. Denk goed na over alle scholen die u aanduidt, niet enkel over uw eerste voorkeur. Soms zijn er meer aanvragen dan plaatsen, dus de andere scholen op uw lijst zijn even belangrijk.

Bij het aanmelden, duidt u de scholen aan in volgorde: 1e keuze school A, 2e keuze school B, … enz.

Door meerdere keuzes te maken, verminder je de kans op een plaats in uw favoriete school niet! Slechts één keuze maken, vergroot niet de kans op een plaats in uw favoriete school! Integendeel, uw zoon/dochter maakt dan maar één keer kans om gunstig gerangschikt te worden in een school. Duidt u meerdere scholen aan en is uw eerste school van voorkeur volzet, dan wordt er gekeken naar de andere scholen uit uw lijst.

Is het tijdstip waarop ik mijn zoon/dochter aanmeld van belang?

Neen. U dient uw kind binnen de periode van 14 maart 2019 (8 uur) tot en met 5 april (20 uur) aan te melden. De dag of het uur waarop u aanmeldt, is niet van belang zolang het binnen die periode gebeurt.

Krijgt mijn kind voorrang als het naar dezelfde school wil als broer/zus?

Ja. U dient uw kind wel aan te melden tussen 14 maart 2019 (8 uur) tot en met 5 april 2019 (20 uur). Uw kind krijgt voorrang op de school dus het is voldoende om enkel die school aan te duiden. De plaats is gegarandeerd. Meldt u uw kind niet aan, dan verliest het zijn voorrang. Inschrijven voor dezelfde school als broer/zus kan dan pas vanaf 14 juni 2019 als er daar nog vrije plaatsen zijn.

 

De 1e schoolkeuze verschilt van de school waarin ik voorrang heb

Zet dan de scholen in volgorde van uw voorkeur. Aangezien sowieso een plaats in de school van broer of zus gegarandeerd is, hoeft u na die school geen scholen met lagere voorkeur meer aan te duiden.

Voorbeeld: 1e schoolkeuze = A, 2e schoolkeuze = voorrangsschool B

  1. De computer ordent jou bij de leerlingen van 1e keuze in A. Hier krijg je een toevalsnummer.
   1. Op basis van het toevalsnummer word je gunstig geordend -> je wordt toegewezen in A en de 2e schoolkeuze (voorrangsschool) wordt niet verwerkt
   1. Op basis van het toevalsnummer word je ongunstig geordend -> je wordt geweigerd en krijgt een volgnummer op de wachtlijst van A
  1. In geval van b. : De computer ordent jou met prioriteit in B -> de vrije plaatsen werden in het verleden nooit door de prioriteitsgroep volledig ingenomen -> je wordt hoogst waarschijnlijk toegewezen in B

 

Wat verstaan we onder broers en zussen?

Broer en zus zijn, is meer dan dezelfde ouders hebben.

Volgende mogelijkheden kunnen voorkomen:

(1) broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.

(2) halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.

(3) kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en -zussen).

Ik werk voor een deelnemende school. Onder welke voorwaarden kan ik mijn zoon/dochter inschrijven of aanmelden met een voorrang?

Op het ogenblik van de inschrijving moet u een arbeidscontract hebben van meer dan 104 dagen in die school. U hoeft daarom nog geen 104 dagen gewerkt te hebben op het moment van inschrijving. De voorrang geldt voor alle personeelsleden van een school ongeacht hun functie. Dit kan bijvoorbeeld een klusjesman, leerkracht, administratief medewerker, pedagogische begeleider of een logopedist zijn. Ook de aard van het contract met de school (bijvoorbeeld voltijds of deeltijds) is van geen belang om voorrang te krijgen.

 

Wat zijn indicator- en niet indicatorleerlingen?

 

De overheid bepaalde een aantal leerlingenkenmerken die belangrijk zijn in het inschrijvingsrecht. Elke leerling die aanmeldt, wordt hierin onderverdeeld.

Deze leerlingenkenmerken noemen we 'indicatoren'.

Kinderen die voldoen aan 1 van deze indicatoren zijn 'indicatorleerlingen'.

Kinderen die aan geen enkele van deze indicatoren voldoen zijn 'niet-indicator leerlingen'.

De kenmerken of 'indicatoren' zijn :

 • het gezin kreeg het vorige schooljaar of het schooljaar daarvoor een schooltoelage
 • de moeder van het kind heeft geen diploma secundair onderwijs en geen getuigschrift van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs

Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

Nadat de aanmeldingsperiode voor uw zoon/dochter is afgelopen, ontvangt u op maandag 29 april 2019  een e-mail waarin het resultaat van uw aanmelding staat.

Het aanmeldingsregister houdt altijd rekening met de volgorde van uw keuze. Als één of meer van de scholen die u hoger gerangschikt had, geen plaats meer vrij heeft, komt uw zoon/dochter automatisch op de wachtlijst van die scholen te staan. Als er dan toch een plaats vrijkomt in een van die scholen, neemt de school contact met u op. Als u wilt, kunt u uw zoon/dochter alsnog inschrijven in uw favoriete school. Dat kan zelfs als u hem/haar ondertussen al in een andere school hebt ingeschreven.

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

U kunt uw gegevens zelf niet wijzigen. Neem hiervoor gedurende de aanmeldingsperiode contact op met de LOP-deskundige (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

 

Wat als ik geen computer of internet heb?

U kan geholpen worden door de basisscholen en secundaire scholen in de regio of via het CLB.

Of bij volgende diensten:

Beersel

Gemeentehuis Beersel - Alsembergsteenweg 1046 - 02 359 18 51 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

OCMW Beersel - Torleylaan 13, 1654 Huizingen - 02 356 73 18 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Halle

JC De Kazerne - Leide 3 - 02 365 97 13 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

              Deze dienst organiseert aanmeldsessies op: 18/03 – 20/03 – 29/03 van 9u-12u en van 14u-16u

Sociaal Huis - A. Demaeghtlaan 30 - 02 361 16 16

vzw PIN – Vandenpeereboomstraat 18, 1500 Halle - 02 304 48 45 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

              vzw PIN kan je helpen in een andere taal dan het Nederlands.

 

Sint-Pieters-Leeuw

Sociaal Huis - Pastorijstraat 21 - 02 371 03 60 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

      Woensdag en vrijdag van 8u tot 11u30

Sociaal Huis - Fabriekstraat 1 - 02 371 03 60 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

      Maandag tot vrijdag van 8u tot 12u

 

Wat gebeurt er als ik mijn zoon/dochter niet op tijd heb aangemeld?

Wanneer u geen gebruik maakt van de voorrangsperiode dan verliest u de voorrang. U kan uw zoon/dochter dan inschrijven tijdens de reguliere inschrijvingsperiode vanaf 14 juni 2019.

 

Mijn zoon/dochter twijfelt tussen 1A of 1B?

Voor sommige leerlingen is het niet evident om in april al correct te weten wat ze het schooljaar nadien zullen volgen. De basisschool en het CLB kunnen u bij die keuze helpen.

Het is mogelijk om aan te melden voor zowel 1A als 1B maar we raden ten zeerste aan dit enkel over te laten aan de grootste twijfelaars. Immers, met een dubbele aanmelding houdt u ook dubbele plaatsen bezet.

Contacteer de LOP-deskundige (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) als je voor 1A en 1B wil aanmelden.

 

Hoe worden vrije plaatsen verdeeld?

Er zijn 2 voorrangsgroepen bij de inschrijvingen:

1. Kinderen met een broer of zus die al is ingeschreven in dezelfde school. Voor deze groep geldt absolute voorrang in de school op voorwaarde dat ze zich vooraf aanmelden tussen 14 maart 2019 (8 uur) en 5 april 2019 (20 uur).

2. Kinderen van personeelsleden van een deelnemende school. Voor deze groep geldt absolute voorrang in de school waar deze ouders zijn tewerkgesteld op voorwaarde dat ze zich vooraf aanmelden tussen 14 maart 2019 (8 uur) en 5 april 2019 (20 uur).

Als een school minder aanmeldingen krijgt dan er vrije plaatsen zijn, dan krijgt elke aangemelde jongere uiteraard een plaats. Als een school meer aanmeldingen krijgt dan er vrije plaatsen zijn, worden de vrije plaatsen verdeeld volgens de ordening die op basis van toeval gemaakt werd. Er wordt telkens eerst met de schoolvoorkeur rekening gehouden en daarbinnen met het toeval.

 

Wanneer krijg ik de school van mijn 1ste voorkeur niet?

De school van 1e voorkeur is gegarandeerd wanneer er minder kandidaten (aanmeldingen) dan vrije plaatsen zijn. Iedereen wordt dan gunstig geordend.

Wanneer er meer aanmeldingen dan vrije plaatsen zijn voor een bepaalde school worden voor de beschikbare vrije plaatsen leerlingen gunstig geordend. De overige, de ongunstig geordende leerlingen, komen op de wachtlijst van die school.

De ordening per gekozen school gebeurt op basis van schoolvoorkeur en daarbinnen op toeval. Voor elke volgende gekozen voorkeurschool gebeurt de ordening op dezelfde wijze.

 

Wat is een weigering?

U ontvangt via e-mail een weigeringsdocument van de scholen waarvoor u uw zoon/dochter hebt aangemeld, maar die voorlopig geen vrije plaats meer hebben. Het kan dus zijn dat u meerdere documenten ontvangt. Iedere document is verbonden met één specifieke school. Uw zoon/dochter komt in die scholen automatisch op de wachtlijst te staan. U hoeft niet langs te gaan bij de school.

Een weigeringsdocument is een objectief bewijs van uw plaats op de wachtlijst van een school. Als er in die school een plaats vrijkomt en uw zoon/dochter staat op dat moment bovenaan die lijst, dan neemt de school contact met u op. De chronologie onder de geweigerde leerlingen behouden tot en met de vijfde schooldag van oktober van het nieuwe schooljaar.

 

Mijn kind heeft geen plaats toegewezen gekregen. Kan ik hier protest tegen aantekenen?

Als iemand geen toewijzing krijgt dan betekent dit dat hij/zij op één of meerdere wachtlijsten staat. Voor elk van die wachtlijsten krijgt hij/zij een weigeringsdocument.

Ouders die een ongunstig resultaat ontvangen, zullen worden uitgenodigd voor een infovergadering van het LOP.

Als ouders menen een onregelmatigheid te kunnen vaststellen in de ordenings- en toewijzingsprocedure kunnen ze zich wenden tot de ‘disfunctiecommissie’ via de LOP-deskundige.

Als ouders niet akkoord gaan met de weigering(en) kunnen ze klacht indienen bij de Commissie leerlingenrechten (CLR). De gegevens van de CLR staan op elk weigeringsdocument.

 

Waar vind ik het rijksregisternummer van mijn zoon/dochter?

U vindt het rijksregisternummer op de eID, ISI+kaart of op het briefje van de mutualiteit. Als uw zoon/dochter geen rijksregisternummer heeft, contacteer dan de LOP-deskundige (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Wat moet ik meenemen als ik me in de school ga inschrijven?

De school heeft een officieel bewijsstuk nodig met de juiste schrijfwijze van de naam van uw zoon/dochter en de geboortedatum. De eID, ISI+kaart of een ander document zeker meenemen dus.

 

Wordt mij een school die ik niet wens toegewezen?

Neen.

Het resultaat van de aanmeldingen vertelt enkel iets over de scholen die u zelf koos. U kan dus nooit een school toegewezen krijgen waar u niet voor gekozen heeft.

 

Wat als ik mijn kind met toewijzingsbericht niet tijdens de voorziene periode heb ingeschreven?

Het toewijzingsbericht dat u recht geeft om in te schrijven in een school moet tijdens de voorziene periode omgezet worden in een inschrijving op school. U maakt hiervoor een afspraak met de school. Indien u niet of te laat reageert, vervalt uw toewijzing.

Wat als mijn zoon/dochter specifieke onderwijsbehoeften heeft?

Leerlingen met een gemotiveerd verslag of met een verslag voor het buitengewoon onderwijs die naar het 1e jaar gewoon of buitengewoon secundair onderwijs komen dienen ook aan te melden. Ze worden op dezelfde wijze geordend als de andere leerlingen.

 

Mijn kind dubbelt zijn eerste jaar secundair. Moet die opnieuw aanmelden?

Als uw kind in dezelfde school zijn eerste jaar dubbelt, hoeft die zich niet opnieuw aan te melden voor die school. Hij is reeds ingeschreven in die school. Wenst uw kind zijn eerste jaar in een andere secundaire school te herdoen, dan dient die zich wel opnieuw aan te melden